Kandidáti Čáslav pro všechny

Komunální volby 5. a 6. října 2018.

1. JUDr. Vlastislav Málek

63 let, advokát

"Právo a demokracie. Dvě slova, dvě hodnoty, které mě provází celým životem. Právo zejména v mé profesi advokáta, demokratické postupy jsem vždy hájil a prosazoval v komunální politice, v níž jsem dlouhodobě aktivní. Férovost, otevřenost novým pohledům i lidem, zásadovost – to vše nacházím uvnitř našeho sdružení a věřím, že to můžeme uplatnit a rozvíjet i v orgánech města."

2. Jiří Honzíček

42 let, ředitel retailového bankovnictví

"Celý život se pohybuji v bankovnictví, kde být úspěšný znamená poskytnout klientovi přesné informace a navrhnout různé varianty řešení tak, aby se mohl rozhodnout pro tu nejlepší.

Nechci být zastupitelem, kterému se předloží k odhlasování záměr ušitý na míru nějaké skupině bez náležité přípravy, diskuse a zejména zmiňovaného zvážení různých variant řešení. V zastupitelstvu chci zastupovat občany města, prosazovat jejich zájmy a o své činnosti je plně informovat. Posuzování efektivnosti investičních záměrů, vhodné načasování jejich realizace a kontrola vynakládání rozpočtovaných výdajů je mi blízké a rád v tomto směru uplatním své profesní a životní zkušenosti."

3. Mgr. David Tichý

38 let, ředitel Gymnázia a SOŠPg Čáslav

"Strach lidí vyjádřit veřejně svůj názor je černou kaňkou na duši dnešní doby. Je nedůstojné jen koukat do země a přihlížet neustále se opakujícímu klientelismu. Nevychovávejme naše další generace pro servilnost a loajalitu systému, ze kterého těží a bohatnou jen vyvolení. Komunální politika nesmí být vnímána jako neomezená moc. Je to společné partnerství nás všech. Jen tehdy může být naše město vnímáno jako Čáslav pro všechny."

4. Martin Horský

41 let, trenér juda

"Politika byla pro mě sprosté slovo a věřil jsem, že v komunálním měřítku je to jinak. Sejde se tým občanů, který dělá maximum pro své město. Před čtyřmi roky mě nemile překvapila zkušenost v jednání s vedením města a řekl jsem si, že pokřikováním od stolu nic nezměním a proto jsem přijal nabídku kandidovat v komunálních volbách 2014, sestavit sportovní komisi a jako sportovec dělat nejen v této oblasti vše co bude v mých silách pro naše město.

Přišlo další zjištění - neexistuje tým, jsme jen zvedači rukou, diskutovat je nepřípustné. Ano byl jsem naivní, ale děkuji za tuhle školu. To celé mě vedlo k větě: Budu pokračovat dál jen s lidmi, které mám rád a kterým věřím.

Proto pro všechno a všechny kandiduji."

5. Mgr. Martin Jusko

30 let, vedoucí pojistný matematik

"Prvotním impulsem pro zapojení do činnosti Čáslav pro všechny pro mě byly různé zvěsti o praktikách současného starosty města a průběhu městských zakázek, které se ke mně v posledních letech dostávaly a kvůli kterým jsem nevydržel zůstat nečinný. Vedení města má podle mě probíhat slušně a transparentně, respektovat odlišnosti a v diskusi hledat kompromisní společná řešení. Myslím si také, že přínos obyvatelům nejde měřit objemem proinvestovaných peněz, ale dopadem na život lidí, a z tohoto pohledu mohou být důležitější dobré nápady, chytrá řešení a vstřícný přístup."

6. Mgr. Filip Velímský, Ph.D.

41 let, archeolog

"Přestože jsem se v Čáslavi nenarodil, toto krásné město se pro mne a moji rodinu za poslední roky stalo novým domovem, se kterým už budu patrně navždy spojen. Zatímco se zapojením do zdejšího veřejného života a společenského dění jsem myslím neměl i díky svojí profesi a zájmům větší problémy, na dění na místní politické scéně jsem vždy nahlížel s jistou dávkou opatrnosti a doposud se mu raději stranil. Odrazoval mne zejména existující formát městského zastupitelstva s dominantní účastí velkých politických stran, ke kterým dlouhodobě nemám přílišnou důvěru. Jako přesvědčený zastánce otevřené demokracie vidím vždy řešení v argumenty a fakty podložené, civilizovaně vedené diskuzi. Nemám proto problém vést dialog s kýmkoliv o čemkoliv a ve finále podpořit i cizí dobrou myšlenku, nebo přijmout opodstatněnou kritiku. Raději stavím, než-li bořím. Vadí mi tendence k elitářství a autoritářství, jednání v zákulisí a pod nátlakem, netoleruji extremistické názory a hnutí. Ve finále se vždy rozhoduji podle svého svědomí."

7. MUDr. Miroslava Tvarohová

57 let, primářka LDN Městské nemocnice Čáslav

"Přiznám se, že do jisté doby jsem si komunální politiky nijak zvlášť nevšímala. Vše bylo nějak nastavené, změny se nekonaly a hlavně se zdály nemožné. Zlom přišel ve chvíli, kdy jsem si uvědomila příliš velké informační ticho - na nic se neptej, do ničeho se nemotej, MY máme všechno pod kontrolou. Někdo ale zapomněl na několik podstatných věcí. Právo na informovanost a dialog o problémech, které se týkají nás všech. Jistě si každý vzpomene minimálně na dva - skládka, nemocnice.

Všichni máme právo volby. Buď sebou nechám manipulovat a nebudu vystrkovat nos z davu. Nebo se přihlásím ke skupině lidí, jejichž názory jsou mi blízké a budeme se snažit o změnu pro všechny.

Zvolila jsem si. "

8. Bc. Radek Holík

40 let, odborný prodejce

"Profesí jsem prodejce a velmi si zakládám, že zákazníkům nelžu, poskytuji jim pravdivé informace o zboží, které nabízíme. Stejně přistupuji i k zapojení do veřejného života. Nechci jen jednou za čtyři roky přijít k volební urně a odevzdat tam svůj hlas. Zajímá mě, jaké „zboží“ je na trhu, jestli už nemá náhodou prošlou záruční lhůtu, zda se nenabízí něco kvalitnějšího, výkonnějšího. Zapojil jsem se do činnosti sdružení Čáslav pro všechny a díky tomu, že pravidelně mezi sebou i s veřejností komunikujeme, mohu podat reference o naší činnosti, mohu doporučit naše kandidáty, které jsem poznal v různých debatách a vím, kdo je kdo a o co mu jde. O osobní prospěch nikomu z nás nejde a proto mohu všechny kandidáty sdružení Čáslav pro všechny doporučit."

9. Petr Horčička

72 let, OSVČ

"Naslouchat a být vyslyšen je jedním ze základu dobrého vztahu mezi lidmi. Dokázat to ve městě je cílem této různorodé skupiny občanů, kteří to mají v krvi a kterým není jedno, jaká Čáslav bude. Ani já nejsem vševěd. Rád vyslechnu názor jiných a nechám si poradit. Zároveň se však nebojím vyslovit svůj názor. Co slíbím, to splním. Slib, je pro mě zákon. Sliby se mají plnit nejen o vánocích."

10. Ing. Vlastimil Kopecký

54 let, vedoucí provozu

"V armádě jsem působil jako pilot i při řízení letového provozu, nyní zastávám vedoucí funkci v soukromé firmě. Jako vlastník bytu získaného odkupem od města vím, v jakém stavu byl dům, kolik město z vybraného nájemného vracelo do údržby bytového fondu a jak dnes všechna společenství vlastníků v takových domech investují z vlastních prostředků, aby zlepšily v těchto domech standard bydlení. Rád se zapojím do rozhodování o investování finančních prostředků města tak, aby to sloužilo zlepšování životního prostředí a způsobu života občanů města."

11. MUDr. Lukáš Tichý

33 let, lékař

"Čáslav je mým domovem. Byl jsem vychováván k tomu, abych se doma nikdy nemusel bát říci svůj názor, přijít si pro radu a pomoc. Vše se vždy řešilo otevřeně a beze strachu. Ve své práci se snažím uplatnit vše, co mě domov naučil. A to především slušnosti, poctivosti a zodpovědnosti. Věřím, že těmito hodnotami mohu být nápomocen k udržení domova jaký si přeji. Chci otevřít dveře radnice s možností usednout ke kulatému stolu."

12. MgA. Kateřina Strach Tichá

30 let, učitelka tanečního oboru, sochařka

"Když se děje něco dobrého, je důležité to podpořit, pokud je to v našich silách. Proto jsem se také zapojila do aktivit Čáslav pro všechny - protože věřím, že to má smysl. Nejsem politik, ale záleží mi na tom, aby se věci dělaly férově a s nejlepším nasazením."

13. Ing. Martin Pelda

47 let, pilot armády ČR

"Jsem znepokojen, když vidím, jakým směrem se ubírá česká politika, jak opět roste arogance mocných a jak od demokracie 90. let náš stát spěje k autokracii a autoritarismu. A pokud tento způsob vládnutí prorazí až na úroveň komunální, je na čase, aby každý, komu záleží na zachování svobody v naší zemi, nabídl své schopnosti a pomohl tak vytvářet silnou a sebevědomou občanskou společnost. Jen ta může onu moc vládnoucí garnitury kontrolovat a korigovat v zájmu nás všech.

Proto jsem se rád přidal ke spolku “Čáslav pro všechny”, abych pomohl v Čáslavi měnit věci k lepšímu."

14. Ing. Jiří Fiedler

36 let, auditor

"Jsem čáslavský rodák a po několikaleté přestávce jsem se vrátil zpět do našeho krásného města. V rámci mé práce auditora evropských dotací se v průběhu roku setkávám na pracovních cestách s různými příběhy z měst a obcí ČR. Tyto příběhy mě natolik inspirovaly, že jsem se zapojil do týmu lidí, kterým nejsou lhostejné současné poměry na místní politické scéně! Profesně nejblíž se mě dotýkají a zároveň pobuřují praktiky, kterými se realizují některé městské veřejné zakázky. To je důvod, proč jsem se přidal do spolku Čáslav pro všechny."

15. Ing. Jan Procházka

40 let, vedoucí servisního oddělení

"Sice žiji v Čáslavi jen několik let, o to více jsem si jí zamiloval a našel zde řadu nových přátel a kamarádů. Dnes trošku chybí aktivní zapojení mladších generací do veřejného života a řešení místních problémů. Na našem městě mi záleží a nejsem typ, co si své názory nechává na doma nebo do anonymity sociálních sítí. Nemám problém své názory říkat veřejně, stát si za nimi a nést za ně zodpovědnost. Proto jsem cítil nutnost se do dění v Čáslavi aktivně zapojit. Nikoliv však v rámci nějaké celostátní politické strany, ale v rámci uskupení nezávislých kandidátů, kteří mají podobný pohled na věc, podobné smýšlení, kterých si lidsky vážím a respektuji je a jejichž hodnoty jsou mi blízké. Lokální „politika“ by měla být hlavně o lidech a práci pro lidi. Naše město je krásné, s bohatou historií a v posledních letech se toho hodně podařilo. Avšak stále je co zlepšovat a osobně si myslím, že naše město má mnohem větší potenciál, než který aktuálně ukazuje. Ale tím hlavním důvodem, proč jsem do toho šel a co se mi aktuálně v Čáslavi nelíbí, je jakýsi neviditelný „strach nad městem“, nulová diskuze či přijímání jiných názorů představiteli města, nezájem o dosažení kompromisů, mlžení, zákulisní domluvy a „hrátky“ či prosazování zájmů pouze určité skupiny lidí. Naše město by mělo být pro všechny, a proto kandiduji za uskupení, které chce Čáslav pro všechny. "

16. MUDr. Kristián Vrhel

55 let, lékař

"Je tomu skoro na den přesně 29 let, co jsem vystoupil z vlaku na čáslavském nádraží a vydal se hledat zdejší nemocnici, kde od té doby pracuji, i když poslední rok na malý úvazek. To znamená, že jsem v Čáslavi prožil již více než polovinu svého života, mám zde rodinu, práci a neplánuji na tom už nic měnit.

Co bych ale změnit chtěl, nebo k tomu alespoň trochu přispět, je kvalita života zdejších občanů, mezi které mám tu čest se počítat. Rád bych, aby se prostředky, které město vynakládá, využily takovým způsobem, aby to posloužilo více těm běžným lidičkám, se kterými se potkávám na ulici a mezi něž se počítám i já, než jen úzké skupině, která s nimi hospodaří.

Kdo se se mnou setkal – a takových lidí je za ta léta pěkná řádka, si mohl všimnout, že se druhým nevěnuji podle toho co, či kdo jsou, ale podle toho co potřebují nebo čím jim já mohu prospět. Touto filosofií, kterou mě vštěpovali od dětství moji rodiče, se hodlám řídit i nadále a tak přispět k tomu, aby Čáslav byla opravdu pro všechny.

Pro všechny z nás, co tu spolu žijeme."

17. Anna Daňková

18 let, studentka

"Jsem hrdá na to, že mohu žít v tak nádherném městě, jako je Čáslav. Naše město je sice malé, ale rozhodně ne v oblasti kultury, sportovního zázemí, apod. I přes tak krásné prostředí a prostory, které Čáslav má na každém kroku, mi přijde, že je lidé neumí využít nebo je zkrátka ještě neumí tak ocenit. Kandiduji, protože chci lidem ukázat, čeho všeho je Čáslav schopná. Ráda bych zrealizovala kulturní akce pro mou věkovou kategorii, například v podobě festivalů, nebo sportovních akcí. Chci změnit názor, že Čáslav nežije a udělat tím Čáslav pro všechny."

18. Ing. Michal Černý

50 let, kapitán Travel Service, a.s.

"Jako kapitán Travel service a.s. mám za úkol dopravit cestující včas a bezpečně do cíle jejich cesty. Perfektně připraven na let musím být nejen já, ale i letadlo a veškerý personál. Ve sdružení Čáslav pro všechny jsem našel kolegy, kteří cítí a smýšlejí stejným způsobem, cíl jsme si stanovili po široké demokratické diskusi a věříme, že občané v našem městě se s námi společně vydají s úsměvem na cestu."


19. Ing. Martin Ronovský

43 let, ekonom

"Dlouhodobě se věnuji ekonomickému poradenství pro firmy, podnikatele, fyzické osoby, města a obce. V současné době pracuji pro banku v oblasti správy ohrožených pohledávek. Své profesní znalosti a zkušenosti jsem připraven zhodnotit i v rámci zastupitelstva města Čáslavi jako kandidát sdružení Čáslav pro všechny."

20. Jan Zachariáš

33 let, řidič

"Narodil jsem se v Čáslavi. Žiji v Čáslavi. Mám rád Čáslav a chci tady s rodinou žít dál. S politikou nemám žádné zkušenosti, ale vím, že současné fungování radnice se mi nelíbí. Proč jsem přijal nabídku stát se členem spolku? Protože chci, aby Čáslav byla opravdu pro všechny a NE jen soukromým podnikem pro několik vyvolených."

21. Ing. Jiří Polanský

46 let, jednatel obchodní společnosti

"Filozofie naší firmy, kterou vedu, je založena na morálních hodnotách a dodržování férových pravidel. Mé rozhodnutí kandidovat přišlo ve chvíli, kdy jsme při většině návštěv a při různých setkáních zabrousili do politické diskuse a 90% lidí si stěžovalo, jak je to na Městském úřadě hrozné díky klientelistickým vazbám. Těch dalších 10% lidí jsou ti, kteří jsou v tomto systému napojeni, chlubí se různými vazbami, díky nimž jsou schopni vše zařídit. Mezi nimi jsou pak další, kteří upadli v nemilost a popisují praktiky při výběrových řízeních. Veřejně to ale ze strachu nikde neřeknou. Co kdyby zase někdy něco dopadlo a přes nějakého známého si ukrojili kousek z městského koláče.

Mým cílem je, aby se stalo samozřejmostí, že každý občan Čáslavi přijde na Městský úřad a dostane službu, kterou potřebuje, za předem jasných a pro všechny stejných podmínek."

Máte dotaz na naše kandidáty?

Napište nám na caslavprovsechny@gmail.com nebo na náš facebook.

Náš detailní program najdete na adrese http://domecek.caslavprovsechny.cz