1. JUDr. Vlastislav Málek

67 let, starosta města

"Uplynulé čtyřleté období považuji za nejnáročnější období mého dosavadního života, které jsem zvládal zejména díky podpoře své rodiny a všech spolupracovníků na radnici i v našem uskupení. Původním povoláním jsem advokát a právnické vzdělání využívám nejen ve své práci na radnici, ale též na pozici předsedy dozorčí rady Oblastní nemocnice Kolín a v zastupitelstvu Středočeského kraje, kde mohu hájit i zájmy našeho města a jeho občanů.

Mými celoživotními zájmy jsou sport a kultura. Jako člen spolku Formanova Čáslav se podílím na aktivitách, které přispívají ke kulturnímu životu ve městě, a jako sportovec rád využívám sportovní areál Vodranty.

Věřím, že díky týmu našeho sdružení a dalších spolupracujících subjektů se podaří naplnit hlavní cíle příštích let, kterými jsou dostupné zdravotní služby, rodinná a bytová výstavba zajišťující možnost bydlení občanů města a pestrá nabídka kulturního a sportovního vyžití v bezpečném a čistém městě."

2. Martin Horský

46 let, místostarosta města

"Má životní láska je judo – komplexní sport, který vyžaduje všestrannou sportovní přípravu i duševní rozvoj. Přes 25 let trénuji děti a pořád mě to naplňuje hrdostí, zážitky a emocemi.

Od roku 2014 působím v zastupitelstvu města a v roce 2018 jsem se stal místostarostou, což byl velký zlom v mém životě. Začal jsem si uvědomovat, jak důležité je hrát i ve veřejném životě fér a že nikdo za nás neudělá z města bezproblémové místo, v kterém se všichni budou mít dobře. Že je potřeba vstoupit do veřejného života, a ne sedět doma a nadávat.

Mám neskromné přání. Opravdu bych si přál, abychom se mohli všichni stát týmovými hráči a hráli poctivě v dresu města Čáslav. Myslím, že lze komunikovat a domlouvat se v klidu. Bez agrese a podrazů nacházet společná řešení."

3. Mgr. Martin Jusko

35 let, vedoucí pojistný matematik

"Vzděláním a profesí jsem pojistný matematik, od roku 2016 vedu tým matematiků v pojišťovně Kooperativa. Moje práce spočívá v koordinaci metodik, procesů a lidí tak, aby do sebe všechna data a čísla správně zapadla a pojišťovna měla dobrou představu o tom, jaké závazky nese, jakým rizikům je přitom vystavena a jaké zisky za to může očekávat.

Od roku 2018 působím v zastupitelstvu města, kde kromě vedení finančního výboru moje pozornost dosud směřovala hlavně k oblasti otevřenosti radnice vůči občanům, jejich informovanosti a zapojení do dění ve městě.

Přestože pojišťovna a město jsou na první pohled zcela jiné světy, v centru pozornosti obou stojí stejný prvek – člověk, kterému by měli nabízet co nejlepší služby. Stále mezi oběma světy nacházím řadu podobností a oblastí, v nichž se jedna či druhá strana mohou vzájemně inspirovat a učit. Rád bych tomu svým zapojením do dění ve městě napomáhal a přispíval mimo jiné k tomu, že město bude úspěšnou realizací svého strategického plánu pokračovat ve všestranném rozvoji a modernizaci, s cílem zajistit Čáslavákům co nejlepší podmínky pro život, jaký je."

4. Mgr. Filip Velímský, Ph.D.

45 let, archeolog

"Vzhledem k mé profesi archeologa, který má na starosti archeologickou památkovou péči v okrese Kutná Hora, jsem měl možnost seznámit se nejen s dávnou a pestrou minulostí Čáslavi, ale díky přítomnosti na většině realizovaných stavebních akcí i s jeho rozvojem v posledních dvou desetiletích.

Čáslav je pro mne především město s jedinečným „genius loci“. Vzájemně se zde kloubí minulost, reprezentovaná jedinečným architektonickým dědictvím, které je za mne třeba citlivě udržovat a chránit a současnost, která sice pocitově běží rychleji, má ale pořád daleko k hekticitě velkoměsta.

Jako zvolený zastupitel a radní za spolek Čáslav pro všechny se snažím poskytovat své znalosti a zkušenosti ve výše zmíněných oblastech, které jsou mi blízké. Zasazuji se o ochranu a rekonstrukci památek na území města i následnou prezentaci zdejšího kulturního dědictví širší veřejnosti. Jsem “Včela” a velký fanoušek letectví a letců."

5. Mgr. David Tichý

42 let, ředitel školy

"Od roku 2004 působím na místním gymnáziu a pedagogické škole, z toho pátým rokem jako ředitel. Už samotné učitelské povolání je zodpovědným posláním, které připravuje další generace na svou budoucnost, a s pozicí ředitele školy se veškerá zodpovědnost několikrát umocní.

Zkušenost s místní politikou je něco nezapomenutelného. Naivní představa nováčka se rychle změnila v tvrdou realitu, kdy složitost střídal extrém, problém pohromu. Přesto tým lidí, který mě obklopoval, mi dával naději, že posledních náct let samovlády lze změnit, posunout ve prospěch větší části občanů města, těch obyčejných a normálních. Právě chování lidí minulosti mě stále motivuje, abych vydržel a pracoval pro ty, kteří nechtějí vše jen pro svůj prospěch, profit a moc.

Dnes vím, že není vše černobílé, ale stále naivně věřím, že slušnost, otevřený dialog, zdravý rozum je pro většinu společnosti tou správnou hodnotou, normou, za kterou má smysl bojovat a dělat maximum proto, abychom si to vše udrželi v dnešní složité době."

6. Jiří Honzíček

46 let, bankovní manažer

"V Čáslavi žiji celý svůj život a toto krásné město jsem neopustil ani v době studií. Absolvoval jsem zde nejprve strojní průmyslovku a následně pokračoval na místní VOŠ s ekonomickým zaměřením. Mou profesí je bankovnictví, ve kterém se pohybuji už 25 let. Poznal jsem, že stávající zkušenosti mohu využít i při práci pro město.

Od minulých komunálních volbách vykonávám pozici radního pro oblast bydlení. Pokračující udržitelná bytová i rodinná výstavba je nezbytná pro zajištění bydlení stávajícím, ale i novým občanům našeho města.

Záleží mi na našem městě i na tom, v jakém prostředí vyrůstají mé děti. Doba, ve které teď žijeme přináší spoustu výzev a říká se, že výzvy jsou od toho, aby se překonávaly. Věřím, že s týmem lidí, které jsem měl možnost poznat v našem spolku, se to podaří, a že Čáslav bude pro všechny, kteří tu žijí, městem, které mají rádi."

7. Bc. Radek Holík

44 let, odborný prodejce

"Profesí jsem prodejce a velmi si zakládám na tom, že zákazníkům nelžu, poskytuji jim pravdivé informace o zboží, které nabízíme. Stejně přistupuji i k zapojení do veřejného života. Nechci jen jednou za čtyři roky přijít k volební urně a odevzdat tam svůj hlas. Zajímá mě, jaké „zboží“ je na trhu, jestli už nemá náhodou prošlou záruční lhůtu, zda se nenabízí něco kvalitnějšího, výkonnějšího.

Zapojil jsem se do činnosti sdružení Čáslav pro všechny a v posledním volebním období vykonávám funkci zastupitele. Díky tomu mohu podat reference o naší činnosti a s čistým svědomím doporučit naše kandidáty, které jsem poznal v různých debatách i složitých situacích a vím, kdo je kdo a o co mu jde."

8. Mgr. MgA. Klára Fidlerová

41 let, organizátorka kulturních akcí, divadelní lektorka, učitelka

"V Čáslavi jsem se narodila a vyrostla, poté se od ní v dospělosti pár kilometrů vzdálila, ale nezvykla jsem si nebýt Čáslavačka, a tak jsem už pár let naplno zase tady. Třináct let jsem učila na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické a dodnes si pamatuju chvíli, kdy jsem si před nějakými osmi deseti lety při pohledu do Čáslavských novin zoufala, že se v Čáslavi nic neděje. A ještě lépe si pamatuju ten moment, kdy jsem si řekla, že fňukáním a nadáváním v kabinetu češtiny se to nezmění, a když chci, aby se tu něco dělo, měla bych přiložit ruku k dílu. Jenže jak? Byla jsem máma malého dítěte, v práci na plný úvazek, bydlící na vesnici s manželem zaměstnaným v Praze … Věci potřebují čas a vývoj, ale tohle uvědomění a odhodlání stálo na začátku. Před čtyřmi lety jsem se přihlásila do kulturní komise města a začala vést jednu ze skupin ochotnického spolku ATAKDÁL, před třemi roky jsem s podobnými kulturními nadšenci, které jsem předtím osobně ani neznala, založila spolek Formanova Čáslav a před rokem a půl jsem se spolkem LETky začala tvořit tematické vycházkové trasy Čáslaví.

Nikdy jsem nechtěla do komunální politiky, ale sotva pár měsíců nazpátek jsem seděla na projednávání strategického plánu města, poslouchala o stávajících i rozpracovaných programech, plánech a nápadech lidí ze všech možných čáslavských organizací i odborů města (zejména pak vedení města a městské architekty) a v ten okamžik ve mně hrklo – já si opravdu moc přeju vidět tyhle věci v Čáslavi uskutečněné. Jenže mnohé z nich, pokud je chcete dělat poctivě, trvají roky! Tak co můžu udělat pro to, aby ti, kterým stoprocentně věřím, že se takto umějí o Čáslav postarat bez jakýchkoli postranních úmyslů a potřeby osobního zisku, mohli svou práci dělat dál? Samozřejmě jít ke komunálním volbám a dát jim svůj hlas, jenže … tváří v tvář tomu, co jsem slyšela, mi najednou můj hlas přišel málo. Dříve bych víc udělat nemohla. Teď ano. Věci potřebují svůj čas a vývoj, a proto kandiduju do městského zastupitelstva za Čáslav pro všechny."

9. Olga Hrubá

62 let, OSVČ

"Čáslav mám moc ráda a jsem přesvědčená, že není v naší zemi moc hezčích a příjemnějších míst k životu.

Můj profesní život byl a je hodně spojený se stavebnictvím a nemovitostmi. Ať již jejich správa nebo potom realitní činnost. Proto mě v komunální politice velmi zajímají otázky kolem správy majetku města a to, jakým způsobem se vyvíjí otázka možnosti bydlení. Nedostupnost bydlení ostatně trápí celé Česko.

Do spolku Čáslav pro všechny jsem vstoupila s přesvědčením, že je lepší se angažovat a alespoň se pokusit něco změnit, než v ústraní kritizovat. Velmi bych si přála, aby se do komunálního “života” zapojilo mnohem víc lidí. Jen tak se bude Čáslav vyvíjet správným směrem."

10. Ing. Kristýna Neuhauserová, Ph.D.

42 let, pedagožka

"Po vystudování České zemědělské univerzity v Praze se zaměřením na genetiku a šlechtění zvířat jsem pracovala jako výzkumný pracovník v oblasti aplikované etologie hospodářských zvířat. V roce 2013 jsem se vzhledem k nutnosti péče o rodinu rozhodla vrátit do Čáslavi, kde se mi podařilo naplnit jeden z mých snů z mládí a získala jsem místo pedagoga odborných předmětů na Střední zemědělské škole v Čáslavi, kde jsem kdysi sama studovala a pracuji dodnes. Má práce je pro mě zároveň radostí a životním posláním – předat dětem a mladým lidem znalosti, zkušenosti, a především lásku ke všem živým tvorům a přírodě.

Mimo svou profesi se věnuji i dobrovolnickým činnostem v oblasti volnočasových aktivit a neformálního vzdělávání dětí a mládeže se zaměřením na chov zvířat a přírodu (jako předsedkyně pobočného spolku Mladých chovatelů Čáslav), případně v rámci péče o zvířata v nouzi.

Čáslav mám opravdu upřímně ráda a chtěla bych, aby i moje děti mohly i nadále vyrůstat v tomto krásném, klidném a rozvíjejícím se městě. Myslím si, že mnohem smysluplnější je inovovat a zároveň pomáhat s rozvojem města než hledat chyby a shazovat práci ostatních. Každý má možnost podílet se na běhu dění kolem sebe a být jeho aktivní součástí. Pokud to jen trochu lze, je potřeba této možnosti využít, proto jsem se rozhodla kandidovat za Čáslav pro všechny a podpořit tak činnost tohoto spolku."

11. Mgr. Martina Havelková

32 let, ředitelka mateřské školy

"Čáslav sice není mým rodným městem, ale žiji tu už 10 let a za tu dobu mi přirostla k srdci. Zejména pro svou rozmanitost, každý člověk si tu najde to své, ať už zatouží po společenském kontaktu a vyžití nebo klidu v ústraní.

V Čáslavi jsem začínala jako učitelka v mateřské škole, nyní jsem druhým rokem na pozici ředitelky. Stejně jako na této pracovní pozici, tak i v mém osobním životě, mi dává smysl jít cestou spolu-tvorby, otevřené komunikace, lidskosti a vstřícnosti při hledání konstruktivních řešení problémů.

A pokud chceme, aby to společné tvoření fungovalo, je potřeba vytvořit tým. Tým lidí, kteří se navzájem podpoří, své názory si sdělují s respektem k názorům druhého a hledají společné cesty. Tyto hodnoty a snahy vnímám i ve sdružení Čáslav pro všechny, proto jsou mi jejich názory a vize blízké. Z mého pohledu by volby neměly být o tom slepě odevzdat svůj hlas a mlčet, ať za mě převezmou odpovědnost a rozhodují ti druzí, ale zvolit si někoho, s kým můžu spolupracovat, konstruktivně diskutovat a tvořit, někoho, kdo můj hlas uslyší.

Každý má možnost volby, zda se aktivně zapojí a přispěje svou jedinečností ke kolektivnímu dění. Pojďme přestat vytvářet svět neshod a malicherných dohadů a pojďme tvořit jiný svět! Svět, kde bude na prvním místě lidskost, respekt k odlišným názorům, podpora jedinečnosti každého, svoboda autentického projevu bez poukazování na nevhodnost či jinakost, otevřená komunikace, spolupráce. Pojďme tvořit vědomější svět."

12. Ing. Jan Procházka

44 let, vedoucí servisního oddělení

"Po studiu polygrafie na Univerzitě Pardubice jsem nastoupil do české pobočky německé nadnárodní firmy, kde posledních 11 let působím na pozici vedoucího servisního oddělení technologií pro polygrafické provozy.

Již na Univerzitě Pardubice mě zajímaly věci, které jsou aktuální, nebo které je potřeba řešit. Proto jsem i působil v Akademickém senátu fakulty a měl možnost tyto záležitosti řešit, o věcech dobrých i špatných diskutovat a podílet se na směřování fakulty. A to je přesně to, co mi v dnešní společnosti chybí – být aktivní a zkusit přijmout část zodpovědnosti za určité věci či rozhodnutí.

Umět si utvořit a mít na věci vlastní názor a umět o něm konstruktivně diskutovat s lidmi, to vnímám, že dnes ve společnosti chybí. V dnešní době navíc vítězí nepřesné, překroucené či velmi chytře využité a zneužité informace, které vedou k polarizaci společnosti. Snahou nás všech v Čáslavi by mělo být to, aby se městu dařilo a my uměli najít společné cesty, jak měnit Čáslav k lepšímu."

13. Mgr. Miroslav Richter

40 let, specialista na transferové ceny

"Mé spojení s Čáslaví se dělí na dvě etapy. V té první jsem studoval na „Masaryčce“ a místním gymnáziu, chodil do hodin klavíru, učil se na kytaru, skautoval nebo spoluzakládal st. Gerose, jednu z prvních alternativních rockových kapel lokální hudební scény.

Po ukončení studia ekonomie na FSV UK jsme se s manželkou usadili v Praze, kde nám ale po narození našeho čtvrtého dítěte začalo být těsno, a tak jsme v létě 2021 načali čáslavskou etapu č. 2 a bavíme se tím, jak naše děti postupně poznávají, co znamená oběhnout si „Žabárnu“ nebo, že pokud nad Čáslavi hřmí, nemusí to být nutně bouřka.

V zastupitelstvu města bych rád přispěl k tomu, že zde bude klidné, podporující, podněcující a otevřené prostředí. Cestu, kterou bych rád pomohl spoluvytvářet, vidím skrze další zlepšování komunikace (mezi lidmi vzájemně a mezi lidmi a úřady), kultivaci prostředí např. prostřednictvím snížení vizuálního smogu, vytvoření (dalších) příjemných míst setkávání (parků, posezení) a budování většího zájmu o (místní) kulturu."

14. Ing. Martin Pelda

51 let, vojenský pilot

"Do Čáslavi mne přivedla letecká profese stíhacího pilota a jsem stále aktivním vojenským letcem na letišti v Chotusicích. Mé povolání mi umožnilo navštívit mnoho různých míst u nás i v zahraničí a musím říct, že jsem hrdý na to, že žiji v našem městě – v poklidném, historicky významném městě s jedinečnou architekturou, monumentálním kostelem i synagogou, tajemnými zákoutími, velkolepým náměstím, kultovním kinem, krásným divadlem, ale i rybníky a lesoparkem s prvorepublikovým koupalištěm.

Spolek Čáslav pro všechny nabízí pracovité a inovativní zástupce, kteří se snaží měnit Čáslav v moderní, přátelské město s aktivními a spokojenými občany. Tito lidé místo autoritářské politiky předešlých let nastolili atmosféru sounáležitosti, místo klientelismu transparentnost, místo arogance vstřícnost a místo populismu upřímnost. Výše zmíněné pro mě není vůbec samozřejmostí a já všem kolegům a členům spolku Čáslav pro všechny děkuji za tento normální lidský přístup."

15. MUDr. Lukáš Tichý

37 let, lékař

"Čáslav je mým domovem. Byl jsem vychováván k tomu, abych se doma nikdy nemusel bát říci svůj názor, přijít si pro radu a pomoc. Vše se vždy řešilo otevřeně a beze strachu. Ve své práci se snažím uplatnit vše, co mě domov naučil. A to především slušnosti, poctivosti a zodpovědnosti. Věřím, že těmito hodnotami mohu být nápomocen k udržení domova jaký si přeji. Chci nechat dveře radnice otevřené, s možností usednout ke kulatému stolu."

16. MUDr. Miroslava Tvarohová

61 let, lékařka

"Přiznám se, že do jisté doby jsem si komunální politiky nijak zvlášť nevšímala. Vše bylo nějak nastavené, změny se nekonaly a hlavně se zdály nemožné. Zlom přišel ve chvíli, kdy jsem si uvědomila příliš velké informační ticho - na nic se neptej, do ničeho se nemotej, MY máme všechno pod kontrolou. Někdo ale zapomněl na několik podstatných věcí. Právo na informovanost a dialog o problémech, které se týkají nás všech.

Všichni máme právo volby. Buď sebou nechám manipulovat a nebudu vystrkovat nos z davu. Nebo se přihlásím ke skupině lidí, jejichž názory jsou mi blízké a budeme se snažit o změnu pro všechny. Zvolila jsem si."

17. Ing. Jiří Polanský

50 let, jednatel společnosti

"Jsem čáslavský rodák a celý můj život je prakticky spojen s Čáslaví. Do spolku Čáslav pro všechny mě přivedla obecně nespokojenost s předchozím stylem řízení města a převedení „manýrů“ z vysoké politiky do řízení našeho města. Tím myslím různé klientelistické vazby, podivná výběrová řízení a neprůhlednost hospodaření města.

Nebavilo mě již poslouchat nadávání na různých návštěvách a veřejných akcích na to, co se zde dělo. Užírala mě skepse lidí, že to jiné stejně nebude a tak jsem se zapojil aktivně s odhodláním to změnit.

V posledních čtyřech letech jsem byl členem majetkové komise města, kde jsem své předsevzetí mohl realizovat v praxi a to o čem jsem psal výše aktivně zastavit. Rád bych v tomto trendu pokračoval i nadále."

18. Petr Horčička

76 let, důchodce

"Vojnu jsem si odbyl na letišti v Chotusicích a již v té době jsem si vybral svůj hlavní sport - basketbal. Vytvořil jsem kolem sebe výbornou partu a dotáhli jsme to až do druhé nejvyšší soutěže mužů. Basket se stal chloubou města. Z vedení oddílu jsem přeskočil do vedení Slavoje a po revoluci do vedeni Sokola, který vedu již dvacet let.

V posledních letech jsem ve městě členem sportovní komise. Podařilo se nám zprůhlednit příspěvky města jednotlivým subjektům a zavést systém do jejich rozdělování.

Ze sportu do života jsem si přinesl chuť vyhrávat, ale i umět prohrávat. Vždy bez faulů."


19. Anna Daňková

22 let, studentka

"I přes velký vztah a zájem o umění a grafiku, které studuji, mě celý život neodmyslitelně provází sport, a to zejména závodní plavání. Mým předním zájmem je sportovní a kulturní dění ve městě.

S odstupem času stále intenzivněji vnímám, jak důležité a zásadní je pro efektivní vedení města sdružení lidí, kteří se napříč odlišností svých profesí spojují a tvoří tak fungující celek. Jsem přesvědčená o tom, že slušnost, odpovědnost a poctivost figuruje v každém kroku všech členů našeho spolku.

Přála bych si, abychom si všichni uvědomili, že spousta věcí není samozřejmostí a za vším stojí práce a čas mnoha lidí, kteří nám umožňují žít v malém městě s nemalou škálou možností. Aby se i v dalších letech Čáslav rozvíjela, lidé se zde cítili bezpečně a mohli zde žít naplněný život. V plavání a obecně ve sportu platí pravidlo čisté hry a já pevně věřím, že toto heslo platí i za zdmi sportovišť."

20. Ing. Vlastimil Kopecký

58 let, vedoucí pracovník

"Do Čáslavi nás přivedla má profese vojenského pilota, díky které se mi podařilo cestovat a vzdělávat se také v zahraničí, například na studijním pobytu v USA. U vojenského letectva jsem přestal pracovat především kvůli sportovnímu zranění a od té doby nepřetržitě vykonávám vedoucí funkce v soukromých společnostech v průmyslovém odvětví.

Do místního společenského života jsem se více zapojil po založení SVJ, kde jsem byl v pozici předsedy. Má zkušenost s řešením majetkových vypořádání a podobných úkonů se správou města nebyla vždy pozitivní. To byl pro mě hlavní impuls usilovat o změnu. Posléze přišla nabídka spolupráce s nově vzniklým spolkem Čáslav pro všechny - vůbec jsem neváhal.

Nepochybuji o tom, že společenský a kulturní život ve městě je potřeba neustále podporovat. Výsledky práce, které jsou vidět, pro mne byly vždy důležitější než prázdná slova."

21. Ing. Tomáš Fidler

42 let, softwarový inženýr

"Do dění v Čáslavi jsem se pozvolna zapojoval v rámci různých kulturních akcí. Vzhledem k tomu, že jsem “naplavenina” a neměl jsem srovnání, byl jsem mile překvapen, jak tu můžou věci fungovat a kolik lidí se ochotně přidalo.

Jak jsem poznával více lidí a mluvil s nimi o tom, jak v Čáslavi funguje kultura, podpora malých i velkých spolků, informovanost pro občana a vstřícnost, zjistil jsem, že otevřenost a zapojení současné radnice není samozřejmostí a že ji do Čáslavi vneslo sdružení Čáslav pro všechny. Když pak přišlo oslovení, jestli bych se nechtěl zapojit do činnosti spolku, bylo to jednoduché rozhodování. Chtěl jsem prostě pomoci."

Máte dotaz na naše kandidáty?

Napište nám na info@caslavprovsechny.cz nebo na náš facebook.

Náš detailní program najdete na webu program.caslavprovsechny.cz